17th December 2009

Ao daase nor der der SALAMUNA.

Domra salamona Laka da Afganistan ghroona,
da Arabistan dashtoona,
da Hindustan filmoona,
da Paris Atroona,
da PAKISTAN daaloona,
da Pukhto mataloona.
Ao daase nor der der SALAMUNA.

posted in Pashto SMS | 0 Comments

    blogarama - the blog directory http://www.wikio.com My BlogCatalog BlogRank

porn Bankruptcy Alternatives